Mendahulukan Kritikan (Jarh) Secara Rinci Daripada Pujian (Tazkiyah)

Posted by on Jul 1, 2015 in Mutiara Salaf | 0 comments

Mendahulukan Kritikan (Jarh) Secara Rinci Daripada Pujian (Tazkiyah)

468 ad